Yapılarda Enerji Verimi Amacıyla Yeni Bir Proje Başlatıldı

  • Ocak 06, 2016
  • Genel
  • Yorumlar Kapalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılarda enerji verimliliği sağlanması için yeni bir proje başlatıldığını duyurdu.

Çalışma kapsamında ülkemizde bulunan ve yeni binaların enerji verimliliğinin tesis edilmesine yönelik mevzuat ve kurumsal yapıya dair boşluk ve gereklilikler irdelenerek, Türkiye’deki legal düzenlemelerin AB’de uygulamaya konulan en güncel politika ve direktifler ile uyumlu bir hale getirilmesine çalışılacak.

Çevre Bakanlığı bu proje aracılığıyla yeni inşa edilecek binaların enerji verimliliği uygulamaları açısından daha iyi tasarlanması, mevcut binaların ise ihtiyaç ve analizlerinin gerçekleştirilerek iyileştirmesi amacıyla gereken kriterleri oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre bu hedefler ışığında proje kapsamında Türkiye’de olan binaların enerji verimliliği açısından mevcut durumu incelenecek, Bina Enerji Performansının (BEP) tatbik edilmesini destekleyecek IK planı düzenlenecek, BEP’in geliştirilmesine dair bir plan yapılacak, kilit ortaklarla işbirlikleri yürütülecek, “Bina tipolojileri” ile alakalı tanımlar geliştirilecek ve bir yapı envanteri oluşturulacak, yapıların yaşam süreleri boyunca gösterecekleri enerji verimliliğini ekonomik bakımdan değerlendirmek üzere basit bir enerji verimliliği simülasyon aracı hazırlanacak, konuya ilişkin çeşitli çalıştay, seminer, eğitim ve ziyaretler düzenlenecek, uluslararası konferanslara katılım sağlanacak, enerji tasarrufu getirecek yollar hakkında çalışmalar yürütülecek ve mali destek getirecek kaynaklar saptanacak, mühendislik ve mimarlık öğrencileri arasında binalarda enerji verimliliği konulu bir yarışma düzenlenecek.

Written by : admin